ul. Ludwika Zamenhofa 18 lok. 1, Łódź +48 665 095 905 ul Grota Roweckiego 10, Bełchatów +48 609 333 131

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów gabinetu dentystycznego Karina Berkowska-Zubek „Sanacja” Stomatologia Estetyczna

1. Szanowny Pacjencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Administratorem Państwa danych osobowych jest Karina Berkowska-Zubek „Sanacja” Stomatologia Estetyczna zwany dalej: „Administratorem” z siedzibą w Łodzi przy ul. Zamenhofa 18 lokal 1. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: 42 637-05-69 lub 665-095-905 bądź też wysyłając pisemną korespondencję na adres: 90-510 Łódź, ul. Zamenhofa 18 lokal 1.

2. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Państwa dane osobowe będą mogły być udostępniane przez Administratora wyłącznie:

  • osobom i podmiotom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia wystawionego przez Administratora lub takich, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,
  • organom państwowym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora), ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w stosunku do tych danych, których Administrator nie będzie potrzebował w celu kontroli przez organy publiczne), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust 1 pkt a RODO i art. 9 ust 2 pkt b RODO), prawo do bycia zapomnianym (jeśli przepis prawa na to pozwala). Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

8. Przekazanie nam Państwa danych osobowych wynikających z art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług medycznych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9. Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu

ul. Zamenhofa 18 lok. 1, Łódź 90-510 karinka999@op.pl +48 665 095 905
ul Grota Roweckiego 10, Bełchatów 97-400 +48 609 333 131